Om oss / Certifieringar / Policy

Vår KM-policy

Kvalitetspolicy

 • Vi skall tillhandahålla den kunskap och de resurser som krävs för att genomföra ett uppdrag eller projekt till rätt kostnad, i rätt tid och med rätt kvalitet.
 • Vårt verksamhetssystem bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och erfarenhetsåterföring.
 • Varje medarbetare skall veta sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter.
 • Vår kvalitetspolicy omfattar såväl våra tjänster som våra produkter. Genom ständig strävan efter förbättring, välutbildad personal, korta beslutsvägar och väl dokumenterade rutiner för kvalitetssäkring skapar vi varaktiga kundrelationer.
 • Vår personal ska alltid vara uppdaterade med högkvalitativa kurser och utbildningar för att möta de krav som finns samt ständigt förbättra vår kvalitet.
 • Projekten planeras i god tid för att förebygga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörisker.
 • Våra medarbetare är vår viktigaste kvalitetsresurs. De skall ha stöd av hela verksamhetssystemet, ett hjälpmedel för att utföra vårt arbete.

Miljöpolicy

 • Skall stödja en resurssnål, miljöanpassad entreprenad och vi ska sträva mot en långsiktig hållbar utveckling och ständig förbättring.
 • Vårt arbete skall leda till hälsosamma entreprenader av god kvalitet enligt kundernas krav.
 • Vi planerar olika projekt samtidigt med material i god tid, då vi vill minska på antal materialtransporter.
 • Vi skall minska avfallet och genom källsortering se till att det avfall vi producerar tas om hand på rätt sätt. I första hand ska vi använda produkter som är förnyelsebara. I möjligaste mån söker vi miljöcertifierade leverantörer av material.

Certifiering

Vi är certifierade enligt EN-1090-1 i utförandeklass EXC-3 och vi är certifierade i svetsstandard ISO 3834-2. Detta innebär att Callixx Svets & Entreprenad AB är certifierade att utföra svetsning av bärande stålkonstruktioner i egen verkstad och på montageplats.

Vad är en 1090?

EN 1090 är ett kvalitetssystem som garanterar att vi följer alla kvalitetskrav som lagen kräver. För att få CE märka en produkt krävs det att det tillverkande företaget är certifierat enligt EN 1090. CE-märkningen omfattar bärande takplåt, bärande väggreglar, takåsar till fackverk, pelare och balkar för byggnader, broar, cisterner, silos, torn och master. CE-märkningen ska göras av all tillverkning, även mindre arbeten som utförs av stålleverantörer.

Varför är detta viktigt?

Kvalitetssäkring

EN 1090 kraven har uppkommit eftersom stålkomponenter i byggnader har definierats som säkerhetskritiska.

Ursprungsmärkning

Som inköpare, beställare eller liknande är det viktigt att anlita certifierade stålbyggare. Vi ansvarar för allt material vi köper in till vår verkstad och garanterar kvaliteten i våra produkter.

Certifiering

Med CE-märkningen intygar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller vissa grundläggande krav på hälsa, miljö, säkerhet och andra väsentliga egenskaper samt att man följer en föreskriven kontrollprocedur

Vad är SS-EN ISO 3834?

ISO 3834 beskriver hur kvalitetssäkring vid svetsning kan åstadkommas. Avsikten med standarden är att en lämplig kravnivå ska kunna väljas med avseende på det svetsarbete som skall utföras.

Kvalitetskrav för svetsning - SS-EN ISO 3834

”Kvalitet kan inte kontrolleras in i en produkt, den måste byggas in”. Citatet är en gammal sanning som alla svets- och montagefirmor är väl medvetna om. Men för att kunna bygga in den rätta kvaliteten behöver svetsprocesser styras på ett effektivt och kontinuerligt sätt. Det hjälpmedel som används för att nå rätt kvalitet är standarden ISO 3834. Styrningen innefattar konstruktionsarbete, materialval, tillverkning och kontroll.

Vad är syftet med SS-EN ISO 3834?

 • Uppfylla krav och förväntningar hos kunder.
 • Ha ett internationellt kvalitetsstyrningssystem för svetsande företag som är välkänt och används över hela världen.
 • Minska kostnader och risker orsakade av bristande kvalitet i den svetsande verksamheten.
 • En certifiering enligt ISO 3834 bevisar företagets tekniska expertis.
 • Följa ISO 3834 möjliggör en kontinuerlig förbättring av svetsverksamheten.

Vad är en koppling mellan ISO 3834 och EN 1090?

EN 1090 säger att svetsningen skall ske enligt ISO 3834. Beroende på utförandeklass (EXC) så gäller följande nivå på ISO 3834:

 • EXC 1: ISO 3834-4
 • EXC 2: ISO 3834-3
 • EXC 3: ISO 3834-2
 • EXC 4: ISO 3834-2

Vad är utförandeklass och vem bestämmer det?

Det finns fyra utförandeklasser (EXC 1-4) där 1 är den enklaste och 4 den mest avancerade. Det är konstruktören som bestämmer utförandeklass med hjälp av Eurocoder. Utförandeklasserna ser ungefär ut som följande:

 • EXC 1: Skärmtak, räcken, djurstallar, carport (givet mindre än S 355).
 • EXC 2: Lager, kontor, hus.
 • EXC 3: Dynamiskt påkända konstruktioner, broar, riktigt stora hus.
 • EXC 4: Kärnkraft, stora arenor.

Vi är certifierade att utföra EXC 1, EXC 2 och EXC 3.

Vi utför miljöanpassad entreprenad med hållbarhet i fokus